Annunzia sco partenari da cooperaziun


Legiai p.pl. il codex da cumportament e las recumandaziuns da best practice avant emplenir il formular da dumonda.

I dovra links persitents ed incontestabels per sa participar a Metagrid. Iditgai quà p.pl. la structura d'URL correspundeta da Vies project.
Per il crawling automatic basegna Metagrid ina survista da tut las ressursas disponiblas. Questa sto vegnir messa a disposiziun dals projects.
Wird gesendet